حقوقي

حقوقي

نقاط افتراق محاربه و افساد فی الارض

نقاط افتراق محاربه و افساد فی الارض ، مفسد فی الارض


با توجه تشابهات بین جرم محاربه و افساد فی الارض اختلافاتی نیز بین این دو جرم به شرح زیر وجود دارد.


محاربه چیست ؟

۱ ) محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، در حالی که هر کس مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب،  اخلال در نظم اقتصادی کشور، احراق و تخریب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا شود مفسد فی الارض است .


۲ ) هدف جرم محاربه ایجاد ارعاب و ناامنی در محیط است در حالی که هدف در افساد فی الارض ، ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی کشور،  ناامنی ورود خسارات به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع می باشد.


۳ ) در محاربه ، عمل محارب موجب ارعاب ناامنی محیط است و این ناامنی فقط شامل ناامنی نظامی و انتظامی است که در افساد فی الارض امنیت اعم از امنیت انتظامی، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و غیره ….است. هم چنین علاوه بر امنیت، افساد فی الارض  می‌توان از طریق برهم زدن سلامت جامعه اسلامی نیز تحقق یابد.


   ۴ ) تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ، تفاوتی از حیث اعمال مجازات و نحوه اجرای آن مشخص نبود اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به این اختلاف عقیده پایان داد و مجازات محاربه را در حد محاربه تعیین کرد که انتخاب هر یکی از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی مجازات مفسد فی الارض چنانچه در حد گسترده و وسیع باشد اعدام بوده و اگر دادگاه اخلال گسترده در نظم عمومی و ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد با توجه به نتایج زیان بار جرم حبس تعزیری درجه ۵ تا ۶ خواهد بود.


 


نویسنده : کارشناس حقوقی ، علی شریعتمدار


لظفا در صورت سوال در مورد مطلب نقاط افتراق محاربه و افساد فی الارض و یا نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

https://www.legalserviceslink.com/attorneys-view/AliYaghoobi

(0) نظر

تفاوت حق انتفاع با اذن در انتفاع

تفاوت حق انتفاع  با اذن در انتفاع

 در شاخه :دعاوی حقوقی

تفاوت حق انتفاع  با اذن در انتفاع :

اذن در انتفاع فقط موجب اباحه انتفاع میشود نه حق انتفاع میتوان اینگونه بیان داشت که اذن در انتفاع جنبه غاصبانه را از تصرفات یک شخص در مال دیگری برداشته و آن را مباح کرده و دیگر غصب و ضمان آور نمیباشد اما باید توجه داشت که به وی حق بهره برداری نمی دهد.


در تعیین عقد یا ایقاع بودن این حق انتفاع و اذن در انتفاع باید گفت حق انتفاع به واسطه یک عقد به وجود آمده و اذن در انتفاع یک ایقاع است مثل عقد حبس


در این دو واژه اثر رجوع چیست؟

اگر مالک در اذن در انتفاع حق رجوع را از خود ساقط نکرده باشد در این صورت اذن در انتفاع از سوی مالک قابل رجوع میباشد اما در حق انتفاع به جز مورد حبس مطلق از سوی مالک قابل رجوع نیست.


برای مشاهده ادامه این مطلب به لینک منبع مراجعه کنید.


منبع : http://www.hdg-law.ir/the-difference-between-the-right-to-profit-and-the-permission-to-profit/

(0) نظر

شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک

شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک

    طبق تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوایا دفاع قابل استناد باشد طبق تعریف ، سند دارای دو شرط اساسی است.اول اینکه به صورت نوشته باشد و دوم اینکه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . با وجوه قید “نوشته “برای سند که دلالت بر کتبی بودن آن می کند آنگاه تمام دلایلی که به صورت مکتوب در نیامده است ، از تعریف خارج می‌شود .پس باید گفت سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود .


   مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ و چیز دیگری رسم شده وحاکی از بیان مطلبی باشد. بنابراین ،کتبی بودن شرط اعتبار سند نیست و می‌توان گفت چیزهای دیگری که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقع های  حقوقی به کار گرفته شوند ، در تحلیل حقوقی در زمره اسناد قرار می‌گیرند.


     ذکر این مقدمه از آن جهت است که چون در تشکیل قراردادهای الکترونیک از داده پیام ها استفاده می شود و داده پیام نیز “نوشته ” نیست . پس برای شناسایی اسناد الکترونیک و به تبع آن پذیرش قراردادهای الکترونیک باید مفهوم کاغذ را از مفهوم “نوشته “حذف کرد.


 


قانون نمونه آنسیترال در این راستا اقدام کرده و شرط کتبی بودن را حذف کرده و” داده پیام” را هم ارزش با” نوشته” قرار داده و در بند اول ماده ۶ مقرر می‌دارد :”هرگاه قانون ،مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط به وسیله داده پیام محقق خواهد شد” با این تعریف مفهوم کتبی بودن وارد فضای مجازی شده و از همان اعتبار “نوشته “در فضای سنتی برخوردار گشته است .


برای مشاهده ادامه این مطلب به لینک منبع مراجعه کنید.


منبع : http://www.hdg-law.ir/electronic-documents/


(0) نظر
X