حقوقي

حقوقي

آیا سند عادی اعتبار دارد

آیا سند عادی اعتبار دارد

برای انکه در اصطلاح حقوقی به نوشته سند گفته شود ،باید آن نوشته بتواند دلیلی در دادرسی قرار گیرد یعنی بتواند برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق یا دفاع از دعوی حق ،انرا بکار برد .

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع و اجازه نکاح و ..نوشته میشود . و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم میگردد.مانند تولد،وفات و ..که دراسناد سجلی بوسیله اداره ثبت احوال ثبت میشود .


ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

اسناد از نظر درجه اعتبار بر دو نوع است : اسناد رسمی و اسناد عادی

در این بخش در مورداسناد عادی مختصری توضیح میدهیم


 


تعریف سند عادی

سند عادی نوشته ای است که بوسیله افراد تنظیم شده بدون انکه مامور رسمی طبق مقررات قانونی در ان مداخله داشته باشند

اسناد عادی تابع تشریفات مخصوصی نیستند ،مگر آنکه در مورد معینه قانون صورت خاصی برای آن مقرر شده باشد که موارد آن محدود است. مثلا طبق ماده ٢٧٨ قانون امور حسبی در وصیت صورتی معتبر است که تمام به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ و روز و ماه و سال بخط موضی بوده و به امضای او رسیده باشد. در مورد چک و سفته و دفاتر تجاری و ..هم به همین شکل


مصادیق اسناد عادی

الف – سند عادی سندی است که بوسیله افراد تنظیم میشود مانند نامه های خصوصی ،دفاتر تجاری و.. این اسناد معمولا بین افراد در معاملات تنظیم میشوند . اگر یک یا چند نفر از افراد عادی یا مامورین رسمی انرا گواهی نمایند .


 


برای گرفتن وکیل حقوقی سند عادی و رسمی و یا مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.


ب- سند عادی ،سندی که مامور رسمی خارج از حدود صلاحیت خود انرا تنظیم مینماید .

ج- اسنادی که ماموررسمی بدون رعایت مقررات مربوطه انرا تنظیم نموده مانند اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی که در دفتر نماینده ثبت نشود.یا متعهد دفتر را امضا ننموده باشد اسناد مزبور هرگاه داری امضا یا مهر باشد عادی محسوب میشود


 


اعتبار سند عادی و حق تمبر

طبق ماده ١٢٩٤قانون مدنی “عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمیکند.


 


در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.


(0) نظر
X